Narcos

Zarządzanie wierzytelnościami

Kancelaria prowadzi obsługę spraw windykacyjnych między innymi dla branży finansowej.
W zakresie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oferujemy następujące usług prawne

  • opracowywanie procedur windykacyjnych
  • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
  • dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, sporządzanie pozwów oraz wszelkich niezbędnych pism procesowych i dokumentów, reprezentację procesową i kompleksowe prowadzenie sprawy,
  • prowadzenie elektronicznych postępowań upominawczych – E-sąd
  • przygotowywanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym – E-sąd, przed sądem w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
  • windykację komorniczą,
  • przygotowanie dokumentu ugody oraz umowy o przejęcie długu.
  • negocjowanie umów o nabycie wierzytelnościW przypadku windykacji sądowej wynagrodzenie Kancelarii stanowią jedynie stawki minimalne wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych