Narcos
Narcos

Zarządzanie wierzytelnościami

Marzec 2, 2016 | Specjalizacje

Kancelaria prowadzi obsługę spraw windykacyjnych między innymi dla branży finansowej.
W zakresie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami oferujemy następujące usług prawne
• opracowywanie procedur windykacyjnych
• przygotowywanie wezwań do zapłaty,
• dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego, sporządzanie pozwów oraz wszelkich niezbędnych pism procesowych i dokumentów, reprezentację procesową i kompleksowe prowadzenie sprawy,
• prowadzenie elektronicznych postępowań upominawczych – E-sąd
• przygotowywanie pozwów w elektronicznym postępowaniu upominawczym – E-sąd, przed sądem w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
• windykację komorniczą,
• przygotowanie dokumentu ugody oraz umowy o przejęcie długu.
• negocjowanie umów o nabycie wierzytelności
W przypadku windykacji sądowej wynagrodzenie Kancelarii stanowią jedynie stawki minimalne wynikające z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych