Narcos
Narcos

Rynek finansowy

Marzec 2, 2016 | Specjalizacje

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz firm działających na rynku finansowym. Wśród klientów kancelarii znajdują się dynamicznie rozwijające się instytucje pożyczkowe oraz instytucje płatnicze.

Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę regulacyjną podmiotów z rynku finansowego w sprawach z zakresu:
• obsługi postępowań regulacyjnych przed Komisją Nadzoru Finansowego i doradzta w zakresie podejmowania działalności transgranicznej
• tworzenia dokumentacji dla systemu płatności mobilnych
• opracowania umów i regulaminów instytucji płatniczych
• doradztwa w zakresie tajemnicy bankowej, płatniczej oraz ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy
• kształtowania produktów kredytowych i usług finansowych oraz opracowywanie niezbędnej regulacji prawnej w tym wzorców umów i regulaminów
• negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi podwykonawcami (outsourcing), podmiotami wspierającymi scoring klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej klienta); funduszami inwestycyjnymi i podmiotami zapewniającymi finansowanie dla instytucji pożyczkowych
• doradztwa przy tworzeniu prywatnego funduszu inwestycyjnego
• doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• reprezentowania instytucji finansowych w relacjach z organami nadzorczymi (w tym z UOKIK, KNF, GIODO, RF)
• doradztwa prawnego przy wdrażaniu RODO

Doradzamy krajowym i zagranicznym podmiotom. Usługi świadczymy w języku polskim i języku angielskim.