Narcos
Narcos

Consumer finance

Marzec 2, 2016 | Specjalizacje

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych, świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

W zakresie świadczenia usług prawnych dla instytucji pożyczkowych zapewniamy:
• profesjonalną obsługę regulacyjną dotyczącą doradztwa przy konstruowaniu produktów kredytowych,
• redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek oraz zapewnienie zgodności prawnej tych przepisów
• kształtowanie produktów kredytowych i usług finansowych oraz opracowywanie niezbędnej regulacji prawnej w tym wzorców umów i regulaminów
• negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi podwykonawcami (outsourcing), podmiotami wspierającymi scoring klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej klienta); funduszami inwestycyjnymi i podmiotami zapewniającymi finansowanie dla instytucji pożyczkowych
• wsparcie prawne w relacjach z konsumentami doradztwo w przypadkach upadłości konsumenckiej
• zapewnienie zgodności działań instytucji pożyczkowej z regulacjami prawnymi, rekomendacjami wydawanymi przez Rzecznika Finansowego, UOKIK oraz GIODO
• wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych zapewnienie zgodności przetwarzania danych z regulacjami prawnymi
• wsparcie prawne przy wdrażaniu Ogólnego Rozporządzenia w Sprawie Ochrony Danych Osobowych, tzw. RODO
• udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian w prawie konsumenckim
• doradztwo prawne w transakcjach obrotu wierzytelnościami