Odliczenie podatku VAT z faktury od nieuczciwego kontrahenta. Nowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości.