Konflikt pomiędzy wspólnikami spółki a sądowe rozwiązanie spółki