Narcos

Podatki

W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym biznesu trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez  fachowego doradztwa w zakresie prawa podatkowego.
Nadal jednak wielu przedsiębiorców poprzestaje na zapewnieniu swojej firmie obsługi księgowej, zapominając, że księgowi nie posiadają specjalistycznej wiedzy z dziedziny podatków.
W przypadku pojawienia się w działalności gospodarczej niestandardowych zdarzeń prawnych, w których zachodzi konieczność analizy prawa podatkowego wiedza tych osób może okazać się niewystarczająca.
W takich przypadkach nie do przecenienia staje się fachowa pomoc prawna, świadczona przez radcę prawnego z doświadczeniem w dziedzinie podatków.  Doradztwo w zagadnieniach związanych z prawem podatkowym wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa cywilnego i  prawa handlowego.
Z powyższych względów niezmiernie istotnym jest, aby przedsiębiorstwo korzystało, oprócz obsługi księgowej, ze specjalistycznego doradztwa Kancelarii Radców Prawnych, specjalizującej się w prawie podatkowym.
Kancelaria posiada grono klientów, których reprezentuje w postępowaniach podatkowych i skarbowych na wszystkich etapach postępowania podatkowego.
Poniżej przedstawiamy przykładowe zagadnienia, którymi prawnicy Kancelarii zajmują się na co dzień:

  • doradztwo i pomoc podczas kontroli podatkowych i skarbowych w każdym z etapów postępowania podatkowego,
  • reprezentowanie przed inspektorami kontroli skarbowej, w urzędach skarbowych i w izbach skarbowych,
  • przygotowywanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań, skarg oraz innych pism w trakcie kontroli, postępowania podatkowego i postępowania sądowego.

Kancelaria wspiera  przedsiębiorców świadcząc usługi doradztwa podatkowego.
Oferowane przez Kancelarię usługi prawne obejmują:

  • udzielanie porad prawnych podatnikom, sporządzenie opinii wyjaśnień w zakresie ich zobowiązań podatkowych,
  • pomoc w minimalizowaniu obciążeń i ryzyk podatkowych, zapewniającą bezpieczeństwo działalności prowadzonej przez Klienta,
  • analiza i ocena podatkowych skutków zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy podatnikiem a jego kontrahentem,
  • sporządzanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.