Narcos

Nieruchomości

Kancelaria od lat specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej, związanej z prawem nieruchomości.
Na tym polu odnosimy sukcesy przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.  Przykładem może być sprawa małżeństwa z Zabierzowa, które Kancelaria reprezentowała w sprawie o odzyskanie nieruchomości, przejętej przez pożyczkodawcę.
Zespół do spraw prawa nieruchomości świadczy pełen wachlarz usług, a poniżej prezentujemy najbardziej typowe, sprawy jakimi zajmuje się Kancelaria w obszarze prawa nieruchomości:

 • kompleksowy audyt prawny nieruchomości, w celu ustalenia tytułu prawnego dotychczasowych właścicieli i użytkowników wieczystych, jak również roszczeń osób trzecich;
 • sporządzanie opinii w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie budowlanym i inwestycyjnym, stosownie do typu i charakteru planowanej inwestycji;
 • doradztwo prawne w zakresie procesu budowlanego;
 • doradztwo obejmujące kwestie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • przygotowywanie umów przedwstępnych oraz umów ostatecznych sprzedaży nieruchomości oraz reprezentacja Klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów najmu zarówno ze strony wynajmującego, jak i ze strony najemcy;
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe oraz umów o generalne wykonawstwo;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości oraz w postępowaniach o stwierdzenie nieważności umów obejmujących przeniesienie własności nieruchomości;
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców prowadzących działalność deweloperską;
 • eksmisja, bezumowne korzystanie z lokalu;
 • spory sądowe związane z prawem własności nieruchomości;
 • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

 

Świadczymy doradztwo prawne zakresie sukcesji majątkowej, czyli przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami.
Sukcesja majątkowa może odbywać się za życia poprzez darowizny, sprzedaż czy inne czynności prawne; albo na wypadek śmierci. W tym drugim wypadku polega na sporządzaniu testamentu lub zapisu windykacyjnego.
Doradzamy również przedsiębiorcom oraz rodzinom w obszarach, związanych z zabezpieczeniem ich majątku w dłuższym okresie przed niekorzystnymi skutkami nagłych zdarzeń, dotyczących właściciela lub wspólnika spółki.
Naszym Klientom, zainteresowanym usługą sukcesji majątkowej, proponujemy wdrożenie planu sukcesji majątkowej, który polega na:

 • analizie obecnej sytuacji prawnej firmy pod kątem bezpieczeństwa jej istnienia i funkcjonowania w razie śmierci jednego lub więcej współwłaścicieli;
 • opracowaniu rozwiązań prawnych spełniających przyjęte dla sukcesji założenia, takich jak w tym przekształcenie formy prowadzonej działalności oraz sporządzenie testamentów.

Przy wdrażaniu planów sukcesji majątkowej łączymy doradztwo prawne, podatkowe i finansowe, współpracując z najlepszej klasy specjalistami w swoich dziedzinach.