Narcos

Consumer finance

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz dynamicznie rozwijających się instytucji pożyczkowych, świadczących usługi kredytu konsumenckiego na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.
W zakresie świadczenia usług prawnych dla instytucji pożyczkowych zapewniamy:

 • profesjonalną obsługę regulacyjną dotyczącą doradztwa przy konstruowaniu produktów kredytowych,
 • redagowanie oraz opiniowanie wzorców umownych, umów kredytów oraz pożyczek oraz zapewnienie zgodności prawnej tych przepisów
 • kształtowanie produktów kredytowych i usług finansowych oraz opracowywanie niezbędnej regulacji prawnej w tym wzorców umów i regulaminów
 • negocjacji umów pomiędzy dostawcami produktów kredytowych a pośrednikami finansowymi podwykonawcami (outsourcing), podmiotami wspierającymi scoring klienta (biura informacji gospodarczej, BIK, dostawcy usługi dostępu do bankowości internetowej klienta); funduszami inwestycyjnymi i podmiotami zapewniającymi finansowanie dla instytucji pożyczkowych
 • wsparcie prawne w relacjach z konsumentami doradztwo w przypadkach upadłości konsumenckiej
 • zapewnienie zgodności działań instytucji pożyczkowej z regulacjami prawnymi, rekomendacjami wydawanymi przez Rzecznika Finansowego, UOKIK oraz GIODO
 • wsparcie prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych zapewnienie zgodności przetwarzania danych z regulacjami prawnymi
 • wsparcie prawne przy wdrażaniu RODO
 • udział w procesach legislacyjnych dotyczących zmian w prawie konsumenckim
  doradztwo prawne w transakcjach obrotu wierzytelnościami